Orkester och ensemble

För de flesta instrument ges möjlighet att delta i en orkester eller ensemble efter ett par terminers spelande. Även vuxna och ungdomar som inte tar lektioner kan i vissa fall delta i grupperna.

Blåsorkester

Blåsorkestrarna träffas på måndagar i Kronängsskolans musiksal. Lärare är Jakob Norgren.

Stråkensembler och stråkorkester

Kulturskolan har stråkensembler på flera nivåer. Vanligen börjar du spela i den yngsta gruppen efter cirka ett år. Efterhand flyttas du upp till nästa nivå och så småningom till stråkorkestern. Vi spelar på konsert cirka två gånger per termin.

Stråkensemblerna tränar på tisdagar i Kronängsskolans musiksal eller aula.

Även vuxna är välkomna att delta i stråkensemblerna. Om du är intresserad eller har frågor, kontakta Maria Eriksson le Clercq via e-post: maria.erikssonleclercq@vaxholm.se.

Pop- och rockensemble

Du spelar pop, rock och/eller jazz i grupp. Du har en lärare som instruerar och på sikt blir gruppen alltmer självgående. Grupperna brukar bildas i 11- eller 12-årsåldern.

Marschorkestern

Marschorkestern spelar vid skolornas sommaravslutningar. Detta är en lång tradition i Vaxholm, och många vaxholmare kommer och tittar när marschorkestern och skoleleverna tågar till kyrkan medan vi spelar och sjunger "Hamnen och borgen".

Slagverk och blåsinstrument utgör orkesterns stomme, men ibland är även dragspel och gitarr med.

Julorkestern

Framåt jul brukar vi sätta ihop en stor orkester med många olika instrument. Vi spelar tillsammans några timmar och sedan kommer publiken och sjunger med.