Teater och drama

Kulturskolan har grupper i drama och teater för barn och ungdomar mellan 7 och 21 år. Här hittar du information de olika dramagrupper som kulturskolan erbjuder.

Schema för teater och drama ht 2022

Måndagar på Rindö skola

Förskoleklass: klockan 17.00-18.00
Åk 1: klockan 13.25-14.25
Åk 2-3: klockan 14.30-15.30
Åk 4: klockan 15.40-16.40

Tisdagar i Vaxholm, Kulturskolans dramasal

Åk 1: klockan 14.00-15.00
Åk 2-3: klockan 15.00-16.00
Åk 3: klockan 16.10-17.10
Åk 5: klockan 17.10-18.10
Åk 7: klockan 18.25-19.25

Onsdagar i Vaxholm, Kulturskolans dramasal

Åk 3: klockan 14.45-15.45
Åk 4: klockan 15.45- 16.45
Åk 6 klockan 17.00-18.00
Åk 9-gymnasiet: klockan 18.00-19.00
Åk 8: klockan 19.15-20.15


Dramalek/barnteater 7–12 år

Årkurs 1 har dramalek på höstterminen där vi utgår från äventyrs-, drama- och sagolekar. I trygg och liten grupp får vi träna oss på att spela teater inför varandra. På vårterminen sätter vi upp en föreställning utifrån barnens egna idéer och rollval. Föreställningen spelas upp för släkt och vänner.

Från årskurs 2, det vill säga från att barnen är 8 år, lär vi oss om teaterns olika former med övningar och lek som grund. Vi jobbar med gruppdynamik, tränar koncentration, röst, att våga, kroppsmedvetenhet, rollgestaltning och att uttrycka olika känslor på scen. Vi pedagoger utgår från elevernas idéer och skriver ofta egna manus. När barnen blir äldre kan vi ibland använda oss av redan färdigskrivna pjäser, eller material, från kända och okända författare. Terminerna avslutas för det mesta med en föreställning. Åk 1-3 har sina uppspel i Dramasalen på Kronängsskolan och när barnen blivit äldre och hörs bättre flyttar vi in deras uppspel till skolans stora aula.

Ungdomsteater/drama 13–18 år

Med utgångspunkt från både eget och redan skrivet material lär vi oss mer olika roller och rollframställningar. Vi analyserar, improviserar, arbetar med olika personlighetstyper och känslouttryck. Vi tränar koncentration, röst, lyhördhet, och om gruppen vill avslutar vi med en föreställning.

Lärare teater och drama

  • Christina Nilsson, auktoriserad dramapedagog
  • Matilda Rydh Håkansson, auktoriserad dramapedagog
  • Maja Heurling, auktoriserad dramapedagog

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
E-post: kulturskolan@vaxholm.se