Organisation

Här hittar du information om hur kulturskolan är organiserad och vilken personal som ansvarar för vilka områden.

All personal i kulturskolan kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Kulturskolechef
Petri Goman
E-post: petri.goman@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 80

Expedition
E-post: kulturskolan@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 70

 • Maria Eriksson le Clerq: stråk, piano, stråkensemble
 • Petri Goman: kulturskolechef, accordeon, piano
 • Jane Larnefeldt: körassistent,expedition
 • Roine Johansson: slagverk
 • Camilla L Kvissberg: bild och form
 • Christina Nilsson: drama (huvudlärare)
 • Michael Nilsson: gitarr
 • Jakob Norgren: klarinett, sax, tvärflöjt, blåsorkester
 • Matilda Rydh Håkansson: drama (tjänstledig)
 • Ulla Schuback: piano
 • Ulrika Simonsson: piano, sång, sångensemble
 • Erik Bernhard Steinsvik: trumpet, trombon, blåsorkester
 • Roberth Strandgren: gitarr, elgitarr, elbas, rockgrupp
 • Fredrik Thimrén: gitarr, elgitarr, elbas, rockgrupp
 • Cecilia Thomsson: piano, sång, kör
 • Lovisa Thomsson Erasmie, drama (vikarie)