Regler och avgifter

Här hittar du information om vilka regler och avgifter som gäller för kulturskolan.

Terminsavgift betalas från terminens start och avgift för uppsagd eller avbruten termin återbetalas inte.

Elever från och med årskurs 7 kan få en 30 minuter lång lektion mot en förhöjd terminsavgift. Se aktuell prislista nedan.

Avgifter

Avgiften avser 26 lektionstillfällen per läsår för instrument, sång och rockskola och 24 lektionstillfällen per läsår för kör och teater.

Lektioner kan ibland ställas in på grund av utbildning av personal, konserter eller andra evenemang där läraren behöver medverka.

Om antalet lektioner för instrumental-/sångelev understiger 26 försöker läraren i första hand att ta igen lektionen. Om detta inte är möjligt regleras avgiften. Oftast blir det dock fler lektioner än 26 på ett läsår.

Nedan anges kostnaden per termin för respektive aktivitet.

  • Instrument och sång 20 min: 1 525 kronor
  • Instrument och sång 30 min (från och med årskurs 7): 2 290 kronor
  • Instrumenthyra: 400 kronor
  • Ensemble och orkester: 810 kronor*
  • Kör: 600 kronor
  • Rockskola: 810 kronor*
  • Barn- och ungdomsteater 7–19 år: 1 035 kronor
  • Bild och form: 1 035 kronor

*Avgiftsfritt om du spelar ett instrument eller går på sång.