Lärande för hållbar utveckling

I läroplanen, Lgr 11, betonas vikten av att skolan ger varje elev kunskaper om förutsättningar för en god och hållbar miljö och kan omsätta det i handling ute i samhället. Här hittar du information om hur Vaxholms stad arbetar med lärande för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om att värna om givna naturresurser, där samhället genomsyras av demokratiska värderingar med delaktiga medborgare. Det är betydelsefullt att se hållbar utveckling som en dialog och process om världens tillstånd och en vilja till förändring utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Lösningar kräver en helhetssyn där åtgärder ska integreras med varandra.

En demokratiprocess

Lärande för hållbar utveckling är en demokratiprocess med delaktighet och kunskap i fokus. Det som kännetecknar lärande för hållbar utveckling är:

  • integrering i skolans olika ämnen
  • ämnesövergripande
  • lokalt och globalt perspektiv
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • demokratiska värderingar
  • delaktiga och kritiskt tänkande elever
  • start i skolans tidigare år med fortsatt progression.
Bilden visar viktiga delar i lärandet om hållbar utveckling.

Klicka på bilden för bildzoom