Färdtjänst

För taxiresor i gymnasiet.

Färdtjänst

Elever i gymnasiet beviljas inte taxi. Elever i behov kan dock ansöka om färdtjänst. Utbildningsförvaltningen kan ersätta elever för färdtjänstkostnader upp till högkostnadsskyddet.

Rutinen ser ut såhär

  1. Ansök om färdtjänst. På sidan Färdtjänst hittar du mer information
  2. Om eleven beviljas färdtjänst för resor till gymnasieskolan betalar vårdnadshavaren färdtjänsträkningen.
  3. Vårdnadshavare skickar kvitto/kopia på betald räkning till utbildningsförvaltningen, samt uppgifter om bank, kontonummer, namn på kontohavare och adress. Uppgifterna postas till:
   Utbildningsförvaltningen (skolskjuts)
   Eriksövägen 27
   185 83 Vaxholm
  4. Utbildningsförvaltningen ersätter vårdnadshavare för utlägget för färdtjänst.

  Kontakt

  Utbildningsförvaltningen (skolskjuts)
  Eriksövägen 27
  185 83 Vaxholm