Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna om skolskjuts, bland annat om borttappade färdbevis, ansökningsprocessen och beslut om skolskjuts.

Om du inte får svar på din fråga på denna sida är du varmt välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen.

Borttappade färdbevis

Vad gör jag om jag tappar bort mitt busskort/båtkort/ö-kort?

Kontakta SL eller Waxholmsbolaget. Vaxholms stad ersätter inte borttappade biljetter.

Ansökningsprocessen

Hur ofta ska man ansöka om skolskjuts (skoltaxi, busskort, båtkort)?

Inför varje läsår. Förvaltningen informerar via hemsida, lokaltidningar och Vklass när det är dags att ansöka inför det nya läsåret.

Var hittar jag ansökan om skolskjuts?

Du ansöker om skolskjuts via Vaxholms stads e-tjänster. Du hittar ansökan under Barn och utbildning. Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför kan jag inte välja färdmedel?

Du ansöker endast om skolskjuts. Kommunen tilldelar sedan lämpligt eller lämpliga färdmedel. Bedömningen är densamma som förut, det är bara ansökningsprocesen som är förenklad.

Beslut om skolskjuts

När får jag mitt beslut om skolskjuts?

Har du ansökt senast 20 maj får du beslut om skolskjuts innan läsåret börjar. Sent inkomna ansökningar handläggs löpande.

Hur får jag mitt beslut om skolskjuts?

Du får en notis till den e-postadress du angett. I notisen finns en länk där du loggar in med e-legitimation för att sedan kunna läsa beslutet. Behöver du hjälp att läsa beslutet, kontakta kommunen.

Olika former av skolskjuts

Jag vill ansöka om både busskort och skoltaxi. Vad gäller?

Du ansöker endast om skolskjuts, utbildningsförvaltningen tilldelar sedan det eller de färdmedel som bedöms lämpliga. För vissa elever innebär det både busskort och taxi, om taxi endast används vissa turer.

Vad är det för skillnad på ö-kort och båtkort?

Ö-kort gäller för samtliga av Waxholmsbolagets båtar, dygnet runt, året om. Ö-korten löper årsvis från januari - december. De som bor på en ö utan vägförbindelse har rätt till ö-kort finansierade av Region Stockholm, och de boende behöver endast betala en administrativ avgift. För elever som har rätt till ö-kort betalar utbildningsförvaltningen den administrativa avgiften.

Båtkort kan elever boende på Tynningö tilldelas.

Jag har ansökt om skolskjuts och beviljats busskort av kommunen. Hur får jag busskortet?

Om du har ansökt om skolskjuts innan 20 maj kommer ett kort att skickas hem till dig inför läsårsstart. Elever som sedan tidigare har ett grönt SL-kort använder samma. Busskort gäller under skoltid. För mer information, vänligen besök SL:s webbsida.

För sent inkomna ansökningar kan utbildningsförvaltningen inte garantera att du får ditt busskort innan skolstart. Ansökningarna hanteras löpande i turordning och du kommer att få besked så snart din ansökan är hanterad.

Jag har fått hem ett beslut från kommunen att mitt barn har fått skoltaxi. Vad händer nu?

En vecka innan skolstart tar ni kontakt med Sverigetaxi.
Telefonnummer: 08-632 90 50
E-post: planering@sverigetaxi.se

Du får då information om hämtning- och lämningstider, samt eventuell uppsamlingsplats.

Om du önskar avboka en tur på grund av att ditt barn är sjukt ska du alltid kontakta Sverigetaxi. Om du önskar avboka taxin permanent eller för en längre period ska du kontakta utbildningsförvaltningen.

Mitt barn har skoltaxi, kan vi få SL-kort istället?

Det är troligt. Kontakta utbildningsförvaltningen om önskad ändring av färdmedel.

Ekonomisk ersättning för självskjuts

Vilken ekonomisk ersättning gäller för självskjuts?

Följande schablonersättning gäller för skolskjuts.

Självskjuts med bil:

  • Ersättning per påbörjad resa: 50 kr.
  • Ersättning per mil: 50 kr.

Självskjuts med båt:

  • Ersättning per påbörjad resa: 50 kr.
  • Ersättning per sjömil: 50 kr.

Rutiner för skoltaxi

Får mitt barn ta med en vän i skoltaxi?

Nej. Kommunens försäkring täcker inte en eventuell olyckssituation i skoltaxin. Taxibolagets försäkring gäller endast beställda resenärer/elever.

Mitt barn missade skoltaxin. Kan han/hon åka med nästa tur i mån av plats?

Nej, då eleven inte är försäkrad om en olycka skulle inträffa i taxin. Det är endast de barn som är beställda för en specifik tur/slinga som får åka i bilen.

Om mitt barn har studiedag och behöver åka hem tidigare, vad händer då?

Vid tillfälliga schemaändringar görs inga ändringar. Skolskjuts gäller till och från elevens ordninarie schema.

Vem har rätt att avboka skoltaxin?

Tillfälliga avbokningar kan göras av vårdnadshavare eller skola. Permanenta avbokning görs endast av utbildningsförvaltningen. Kontakta utbildningsförvaltningen om ni önskar avboka turen permanent eller under en längre period.

Mitt barn får sitta länge i skoltaxi, är det rimligt?

Skolskjuts innebär samordnade resor. Eleverna samplaneras i så stor usträckning som möjligt vilket att innebära att elevens resa till skolan blir längre än om elever reser direkt mellan hem och skola.

Mitt barn har behov av att åka ensam i taxin, hur gör jag?

Ett särskilt beslut om ensamtaxi måste du upprättas. Kontakta controller för särskilt stöd.

Hur gör jag om mitt barn inte längre har behov av skoltaxi?

Kontakta alltid utbildningsförvaltningen.

Klagomålshantering

Vart vänder jag mig för att framföra klagomål eller synpunkter?

För klagomål gällande taxiresor, registrera direkt i Sverigetaxis app. Utbildningsförvaltningen kan där följa ärendet.

För övriga klagomål, kontakta utbildningsförvaltningen på e-post: skolskjuts@vaxholm.se.

Kontaktinformation utbildningsförvaltningen

Kontakta utbildningsförvaltningen via Vaxholms stads växel. Be att få tala med en handläggare på utbildningsförvaltningen gällande skolskjuts.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: skolskjuts@vaxholm.se