Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning

Ansökan om resor med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till fyra veckor är inte berättigad till resor. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera resorna. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger fyra veckor kan skolskjuts beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha kommit in i god tid i e-tjänsten på Vaxholms stads webbplats. Vårdnadshavare ska även ha bifogat läkarintyg som styrker behovet.