Riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden

Vid bedömning av trafikförhållanden ska en bedömning av trafikmognad relaterat till trafikförhållanden göras. Riktlinjerna anger generella ramar för bedömningen, men en individuell prövning sker i varje enskilt fall.

Lågstadiet, förskoleklass och årskurs 1-3

Elever i förskoleklass och årskurs 1-3 ska klara av att gå på och korsa 40-väg utan vägren förutsatt att trafikmiljön i övrigt är god.

Elever i förskoleklass och årskurs 1-3 ska klara av att gå på trottoar, gångbana eller liknande när hastigheten överstiger 40 kilometer/timme. Elever i förskoleklass och årskurs 1-3 ska kunna gå korta sträckor innanför vägren på 50-väg, exempelvis för att ta sig till busshållplats, förutsatt att trafikförhållandena i övrigt är goda.

Elever i denna ålder bör ha en säker passage när eleverna ska korsa över vägar med hastighetsgräns på 50 kilometer/timme. Särskilt om vägen är högtrafikerad. Säker passage kan bland annat bestå av övergångsställe, avsmalning av väg, väggupp m.m.

Mellanstadiet, årskurs 4

Elever i årskurs 4 bör kunna gå på högtrafikerade 50-vägar innanför vägren samt korsa relativt högtrafikerade 50-vägar, förutsatt att sikten är god.

Elever i årskurs 4 ska kunna gå på ej högtrafikerade 50-vägar utan vägren.

Elever i årskurs 4 ska kunna gå korta sträckor på samt korsa lågtrafikerade 70-vägar förutsatt att trafikförhållandena är mycket goda. Vid avsaknad av belysning ställs högre krav på siktförhållanden.

Mellanstadiet, årskurs 5-6

Elever i årskurs 5-6 ska klara av att gå på högtrafikerade 50-vägar utan vägren samt på lågtrafikerade 70-vägar förutsatt att det är god sikt.

Elever i denna ålder ska klara av att korsa högtrafikerade 60-vägar samt lågtrafikerade 70-vägar förutsatt att sikten är god.

Högstadiet, årskurs 7-9

Elever i årskurs 7-9 ska klara av att färdas bredvid och korsa relativt högtrafikerade 70-vägar med god sikt.

Elever i denna ålder kan i vissa fall beviljas skolskjuts för lågtrafikerade 70-vägar om trafikförhållanden ej är tillfredställande. En individuell prövning sker i varje enskilt fall beroende på trafikförhållanden samt längd på sträckan.