Rutin för resorna

Här kan du läsa mer om rutiner för kollektivtrafiken.

Resa med kollektivtrafik

Borttappat färdbevis

Kontakta SL eller Waxholmsbolaget. Vaxholms stad ersätter inte förlorade färdbevis. Busskort ska vårdnadshavare eller elev registrera på www.sl.se, för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Om du förlorar ditt båtkort eller ö-kort ska du göra en förlustanmälan hos trafikförvaltningen Region Stockholm genom att ringa 08-123 316 00.

Resa med taxi

  • Utbildningsförvaltningen lägger beställning med start- och sluttider till Sverigetaxi. Tiderna baseras på elevens schema som meddelas till oss av skolan. Elevernas resor samplaneras i så stor utsträckning som möjligt. Väntetider kan uppstå.
  • Vårdnadshavare kan se elevens beställda och utförda resor i Sverigetaxis app eller webb. Sverigetaxi kontaktar nya resenärer och tilldelar ett användarkonto.
  • Skolan kontaktar utbildningsförvaltningen senast en vecka vid permanenta schemaändringar. Tillfälliga schemaändringar berättigar inte ombokad taxi. Under augusti månad kan inga ändringar göras.
  • Tillfälliga avbokningar görs i appen senast en timme innan upphämtning. Om taxin inte avbokas i tid räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas. Omfattningen av skolskjuts kan därmed minska eller upphöra. Permanenta avbokningar meddelas till skolskjuts@vaxholm.se
  • Om en elev missar sin morgontur till skolan ställs eftermiddagsturen hem från skolan in per automatik.
  • Vårdnadshavare kontaktar utbildningsförvaltningen på skolskjuts@vaxholm.se om resor med taxi ska avslutas permanent, avslutas en längre period eller vid övriga frågor.
  • Synpunkter eller klagomål som rör taxiresorna registreras i Sverigetaxis app eller webb. Utbildningsförvaltningen kan sedan följa ärendet.

Ekonomisk ersättning

Utgår efter överenskommelse enligt tabell

Tabell för ersättning för självskjuts

Schablonersättning för självsjuts


Per påbörjad resa

Per mil/sjömil
Självskjuts med bil

50 kr
50 kr
Självskjuts med båt

50 kr
50 kr