Funktionsnedsättning

Om ditt barn har en funktionsnedsättning har du rätt att få stöd så att barnet kan uppnå målen med undervisningen. Här hittar du information om anpassning av lokaler, hjälpmedel och vem du ska kontakta i olika frågor.

Det kan även kallas funktionsförmågor. Barn med och utan funktionsnedsättningar av olika slag går idag oftast i samma klass.

Ibland behöver barn med funktionsnedsättning gå i särskilda klasser, eller skolor som är speciellt avpassade fysiskt och pedagogiskt. I integrerade klasser behöver många barn särskilda insatser och stödåtgärder, för att bli mer självständiga och klara av sitt skolarbete.

Fysisk anpassning av lokaler

För att personer som har en funktionsnedsättning ska ha tillgång till Vaxholms stads tjänster och service behöver lokaler, byggnader och gator vara tillgängliga och fysiskt anpassade. Dessvärre har ofta skolor och klassrum bristande fysisk tillgänglighet. Detta har direkt påverkan på hur barnen klarar av sin skoldag, särskilt barn med funktionsnedsättningar av olika slag.

Upplever du och ditt barn något av nedanstående i ditt barns skola så behöver skolan anpassa sina lokaler för att öka den fysiska tillgängligheten:

 • psykiska påfrestningar som orsakas av skolans miljö (exempelvis buller, ekon, dålig ventilation och överbelamrade klassrum)
 • fysiska hinder (exempelvis dålig belysning, trappor, tunga dörrar, höga trösklar och avsaknad av automatiska dörröppnare).

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara verktyg, tekniska hjälpmedel eller metoder som är skapade för att stödja personer med funktionsnedsättning. Nästan tio procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel dagligen för att minska svårigheterna som kan uppstå vid en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel ska:

 • förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga
 • förbättra eller bevara funktion eller förmåga
 • kompensera försämrad eller förlorad funktion
 • öka förmågan att klara det dagliga livet.

Det finns massor av praktiska hjälpmedel och smidiga lösningar som kan underlätta för ditt barn, både i skolan, på fritiden och i hemmet. Rektorn och skolpersonalen är skyldiga att se till att ett barn får de hjälpmedel som krävs för att öka dess självständighet och förutsättning att klara av skolarbetet. Men skolpersonal har inte alltid kunskap om alla möjligheter som finns, så du som förälder behöver ofta själv göra en efterforskning. En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. Andra hjälpmedel, som inte kräver särskild träning eller kunskap för att användas, kan köpas på apotek och i specialbutiker.

I många fall är en bärbar dator eller iPad ett användbart hjälpmedel, eftersom det finns specialanpassade datorprogram för de flesta funktionsnedsättningar. Däremot är det så pass individuellt vilka hjälpmedel en person behöver, och det kommer nya hjälpmedel hela tiden, så är det svårt att göra en aktuell lista.

Kontaktinformation

Vem du ska kontakta gällande hjälpmedel för ditt barn beror på ditt barns behov och dina behov av hjälp för att hitta rätt hjälpmedel.

 • Landstinget har ansvar för hjälpmedel som behövs i det dagliga livet.
 • Hjälpmedelcentralen ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel.
 • En arbetsterapeut kan du få hjälp av via remiss från din vårdcentral.
 • Föreningar, organisationer och intressegrupper finns alltid tillgängliga för råd och stöd.
 • Föräldrar till barn som har samma funktionsnedsättning som ditt barn är en bra källa för samtal, råd och stöd.