Skol- och familjestödet

Ibland kan frågor, oro och problem uppstå i skolan eller i familjen. Det kan till exempel handla om föräldraskapet, barns vardag i skolan, lärandemiljön eller konflikter med andra elever och vuxna. Här hittar du information om hur vi på skol- och familjestödet kan ge stöd åt dig och din familj.

Skol- och familjestödet är en del av Vaxholms stads öppenvårdsverksamhet. Här finns två familjebehandlare med både familjeterapeutisk kompetens och KBT-kompetens. De har båda lång erfarenhet av att hjälpa barn och föräldrar i familj och skola. Vi arbetar efter en systemteoretisk grundsyn vilket innebär att de olika familjemedlemmarna ses som delar av en helhet. Varje individ påverkar och påverkas av familjens situation.

Vårt stöd är kostnadsfritt. Vi arbetar utan rapporteringsskyldighet och enligt lagstadgad sekretess. Ingen kontakt med socialförvaltningen behövs för att kunna ta del av våra stödinsatser.

Så går det till

Om du och din familj önskar hjälp kan du antingen ta kontakt med skol- och familjestödet via personalen på förskolan, skolan eller barnavårdscentralen. Du kan också kontakta någon av oss på skol- och familjestödet direkt. Tillsammans bestämmer vi tid och plats för att träffas. Det kan exempelvis vara hemma hos din familj, i skolan eller i våra lokaler.

Upplägget kan se olika ut beroende på din situation. Vi arbetar exempelvis med föräldrasamtal, individuella stödkontakter och nätverksmöten. Fokus ligger på att skapa en trygg och öppen miljö, där ingen skuldbeläggs. I samtal tar vi upp viktiga frågor och upplevelser, som ger en helhetsbild av hur ditt barn har det hemma, i skolan och på fritiden. Vi strävar efter att hitta lösningar som hjälper er som familj att ta fram den kraft och de resurser som krävs för just er situation.

En del av enheten för samverkan och stöd

Skol- och familjestödet är en del av enheten för samverkan och stöd. Enheten är ett samarbete mellan socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet. I enhetens funktioner ingår också ungdomsstödet och ungdomsmottagningen.

Läs mer om enheten för samverkan och stöd

Kontaktinformation

Du kan ta kontakt med oss via personalen på ditt barns förskola, skola eller barnavårdscentral.

Du kan också ringa oss direkt för att få mer information eller boka en tid för ett första möte. Du når oss via Vaxholms stads växel. Be om att få bli kopplad till en familjebehandlare på skol- och familjestödet.

Telefonnummer: 08-541 708 00