Tillgänglig utbildning

Inom skola och barnomsorg har vi ett stort ansvar att tillgodose alla barns och elevers behov. Att anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barns och elevers behov, är en ständigt pågående process.

Barn och elever kan behöva extra anpassningar och särskilt stöd i skolan eller förskolan. Lärmiljön ska också i sin helhet anpassas så att den möjliggör förutsättningar för delaktighet och inkludering för alla barn och elever.

Föreningar och intressegrupper

Det finns ett stort antal föreningar och intressegrupper som hjälper till att stötta och att ta till vara styrkor hos personer med olika funktionsförmågor. Här tipsar vi om några av dem.

Grupper på Facebook

  • Neuropsykiatrisk mediabevakning
  • Språkstörning tala, lyssna, förstå
  • ADHD-appar