Kommunens aktivitetsansvar

Är du mellan 16 och 19 år och varken arbetar eller studerar så finns det möjlighet att genom kommunens aktivitetsansvar få studie- och yrkesvägledning. Här kan du få hjälp med att ta reda på vad du vill göra i framtiden.

Vaxholms stads aktivitetsansvar finns till för dig som är mellan 16 och 19 år och som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning.

Studie- och yrkesvägledare

I Vaxholm stad arbetar en studie- och yrkesvägledare med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamheten syftar till att stärka ungdomar som inte studerar, och som står utanför sysselsättning till att bli motiverade till utbildning och arbete.

I det kommunala aktivitetsansvaret erbjuds ungdomar och deras föräldrar samtal och stöd om utbildning och arbetsmarknad.

I samtalen pratar vi om olika möjligheter och aktiviteter för att tillsammans hitta verktyg till fortsatta studier, praktik, eller kontakter inom arbetslivet. De insatser och stödåtgärder som tillsätts är individuella utifrån ungdomens behov och förutsättningar.

Samarbete med andra aktörer

Verksamheten samarbetar med gymnasieskolan samt de eftergymnasiala utbildningsformer som finns men också med många andra aktörer för att kunna möta de olika sökandes behov. Några av dessa aktörer är socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetssansvar och är mellan
18 och 20 år har möjlighet att studera på folkhögskola som ett alternativ till gymnasieskolan. Läs mer i Vaxholms stads riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier vid folkhögskola (pdf) Pdf, 589 kB..

Kontaktinformation

För mer information om kommunens aktivitetsansvar och tid för studie- och yrkesvägledning, vänligen kontakta Anette Häussermann, studie- och yrkesvägledare.

Telefonnummer: 08-522 42 675