Enkäter i förskolan

Vaxholms stad genomför årliga brukarundersökningar som visar hur föräldrar upplever förskolan.

Undersökningen vänder sig till alla föräldrar med barn i förskola, både i kommunal och fristående verksamhet.

Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

PDF-dokumenten på sidan är inte helt tillgänglighetsanpassade. Om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumentet är du varmt välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@vaxholm.se eller 08-541 708 00.

Rapporter 2023