Enkäter i grundskolan

Regelbundna brukarundersökningar visar hur elever och föräldrar upplever skolan.

Enkäter är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultaten bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

Vartannat år genomförs Skolenkäten av Skolinspektionen. Undersökningen vänder sig till elever och föräldrar i årskurs 5 och 8, både i kommunal och fristående verksamhet. Varje höst genomförs Trygghetsenkäten för årskurs F-9.

PDF-dokumenten på sidan är inte helt tillgänglighetsanpassade. Om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumentet är du varmt välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen på utbildning@vaxholm.se eller 08-541 708 00.

Rapporter 2023