Enkäter i grundskolan

Vaxholms stad genomför årliga brukarundersökningar som visar hur elever och föräldrar upplever skolan.

Undersökningen vänder sig till elever och föräldrar i årskurs 5 och 9, både i kommunal och fristående verksamhet.

Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultatet bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

Vartannat år genomförs undersökningen av Skolinspektionen och vartannat år av utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. 2022 är det utbildningsförvaltningen som genomför enkäten.

PDF-dokumenten på sidan är inte helt tillgänglighetsanpassade. Om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumentet är du varmt välkommen att kontakta oss på Vaxholms stad Länk till annan webbplats.

Rapporter 2022

Elever

Vårdnadshavare