Studiehandledning

Om du nyligen kommit till Sverige har du rätt till studiehandledning.

Om du nyligen har kommit till Sverige och inte kan det svenska språket tillräckligt för att följa undervisningen på svenska i olika skolämnen, kan du få undervisningen förklarad på ditt modersmål. Det kallas studiehandledning. Vilka ämnen som du kan få studiehandledning i beror på dina behov. Kontakta din skola om du vill ansöka om studiehandledning.