Utlandsstudier

I Vaxholms stad har du möjlighet att genomföra dina studier utomlands, både i grundskolan och gymnasiet.

Elever som är folkbokförda och bosatta i Vaxholms stad har möjlighet att studera utomlands för sin skolpeng. Vaxholms stads elever har möjlighet att söka till skolor utomlands som följer den svenska läroplanen och är godkända av Skolverket. Det innebär att eleverna inte behöver gå om ett år när man kommer tillbaka till Sverige efter utlandsstudierna.

Anmälan om utlandsstudier i svensk skola

Du som vårdnadshavare får själv ansvara för kontakt med den aktuella skolan. Det är skolan som avgör vilka elever de vill och kan ta emot. Därefter lämnas ansökan till utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad.

Anmälan om studier utomlands, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas i varje enskilt fall men högst 6 månader i taget. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Längre utlandsvistelse

Skolplikten och rätten till utbildning upphör vid permanent flytt utomlands. Detsamma gäller i de fall då elever folkbokförda i Vaxholm anses varaktigt befinna sig utomlands. Skolplats söks sedan på nytt vid återkomst till Sverige.

Kontaktinformation

Kontakta skoljurist för att ansöka som skolpliktens upphörande vid varaktig vistelse utomlands på e-post: skoljurist@vaxholm.se.