SFI, svenska för invandrare

På SFI, svenska för invandrare, lär du dig det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen ges på Kunskapscentrum Nordost.

För dig som är folkbokförd i Vaxholms stad samordnas och handläggs alla ansökningar till SFI av Kunskapscentrum Nordost i Täby kommun.

Om du har frågor eller vill ansöka till SFI ska du vända dig direkt till Kunskapscentrum Nordost. De hjälper dig att fylla i din ansökan. Om du är flykting och får introduktionsersättning eller etableringserrsättning kan du också lämna ansökan till din flyktingsamordnare i din hemkommun. Efter kontroll av din klassningskod och datum för uppehållstillstånd lämnas ansökan vidare till Kunskapscentrum Nordost.