Mål 4: God utbildning för alla

Globala målet god utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla människor ska ha lika möjligheter till livslångt lärande. Utbildning är nyckeln till välstånd och ger en möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.

Vaxholms stad har utifrån de globala delmålen valt att prioritera arbetet med:

  • Likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
  • Lika tillgång till förskola av god kvalitet
  • Utrota diskriminering inom utbildning
  • Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  • Utbilda för hållbar utvecklig och globalt medborgarskap

Mer information

Läs mer om mål 4 på Globala målen och om situationen i Sverige på