Mål 4: God utbildning för alla

Globala målet god utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla människor ska ha lika möjligheter till livslångt lärande. Utbildning är nyckeln till välstånd och ger en möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle.

Vaxholms stad har utifrån de globala delmålen valt att prioritera arbetet med:

  • Likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
  • Lika tillgång till förskola av god kvalitet
  • Utrota diskriminering inom utbildning
  • Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
  • Utbilda för hållbar utvecklig och globalt medborgarskap

Många skolor och förskolor deltar i skräpplockarkampanjen som varje år arrangeras av Håll Sverig rent Länk till annan webbplats..

Alla förskolor och några grundskolor har en miljöcertifiering med Grön Flagg för pedagogiska verksamheter. Grön flagg Länk till annan webbplats.

Mer information

Läs mer om mål 4 och om situationen i Sverige på Mål 4, Globala målen Länk till annan webbplats..