Hämtning

Roslagsvattens upphandlade entreprenörer sköter avfallshämtningen i kommunen.

För att få svar på dina frågor kring avfallshantering vänder du dig till Roslagsvattens kundtjänst.

Telefonnummer: 08-540 835 00
E-post: avfall@roslagsvatten.se

Vad kan jag som fastighetsägare göra?

Ställ ut kärlet och placera det enligt anvisningarna så att det blir lätt för personalen på bilarna att komma åt kärlen. Klipp ned buskar och träd på platsen. Vintertid ska det vara skottat runt kärlet och sandat om det är isigt. På vintern kan matavfallspåsarna frysa fast i botten på kärlet. Peta loss innan hämtningen så att allt avfall kommer med i tömningen.

Ibland lyckas inte sopbilen tömma soporna på ordinarie dag på grund av dåligt väglag, sjukdom eller liknande. Låt kärlet stå kvar minst 24 timmar efter ordinarie hämtningsdag om det inte blivit tömt.

Hämtningsschema

På Roslagsvattens webbplats kan du få information om när sophämtning sker hos dig. genom att fylla i gatuadressen här: Hämtningsschema, Roslagsvatten Länk till annan webbplats.