Källsortering och återvinning

Källsortering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. När du sorterar och lämnar ditt avfall till återvinning kan det bli till nya produkter.

Vårt sätt att leva belastar både naturen och de resurser som vi alla är beroende av. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi behöva fyra jordklot! Därför är det viktigt att hushålla med jordens resurser. När vi återanvänder material slipper nya naturresurser utvinnas.

Ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar att sortera det avfall vi producerar. Du som enskild individ är ansvarig för att ditt eget hushållsavfall sorteras. Det sorterade avfallet ska hanteras och transporteras bort från fastigheten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Har du hela och rena saker är det mest miljövänligt att lämna/sälja vidare det till någon annan som kan ha användning för sakerna.