Återvinningscentral och återvinningsstationer

På Eriksövägen 2B finns kommunens återvinningscentral. Roslagsvatten ansvarar för verksamheten.

Återvinningsstationer i Vaxholm

Roslagsvatten har tagit över ansvaret för att samla in förpackningar i Vaxholm. Ansvaret låg tidigare på FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Förändringen är ett första steg för att göra avfallshanteringen mer effektiv och göra det lättare att återvinna. Det är en stor administrativ förändring men för dig som bor i kommunen märks ändringen nästa inte alls. Du sorterar förpackningar och sopor precis som tidigare. Syftet är att det ska bli lättare att nå de nationella och internationella klimat- och miljömålen. Under de kommande åren kommer fler förändringar kring hushållsnära sopsortering.

Detaljerad information om var och vad du kan återvinna på respektive station hittar du på Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Håll muspekaren över symbolen för information om respektive station.

Läs hur du sorterar ditt avfall: Roslagsvatten, sorteringstips Länk till annan webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Återvinningscentralen tar emot mindra mängder bygg och rivningsavfall. Information om avgifter mer mera: Roslagsvatten, Priser på återvinningscentralerna Länk till annan webbplats..

Återvinning i skärgården

För boende på öar utan vägförbindelse finns möjlighet att lämna grovavfall till en flytande återvinningscentral. Grovavfall, farligt avfall och elavfall, kan då lämnas direkt på färjan under de anvisade tider som den flytande återvinningscentralen ligger vid bryggan. Det finns kunnig personal på plats som gärna hjälper dig med sorteringen.

Företag

Återvinningscentralen är i första hand till för privatpersoner men även verksamheter har möjlighet att lämna en mindre mängder avfall.