Matavfallsinsamling

Rester, rens, skal och kaffesump kan bli till nytta om det sorteras rätt. Både näring och energi kan tas tillvara ock bli till biogas och biogödsel.

Varför sortera?

När matavfallet har sorterats ut rötas det. Biogödsel ger näring till åkermarker, och biogas används som drivmedel istället för bensin och diesel. På så vis bidrar matavfallssorteringen till minskad klimatpåverkan.

När matavfall komposteras återvinns bara näringsämnena men inte energin, och när matavfall bränns upp med övriga hushållssopor tas bara energin tillvara men inte näringsämnena. Rötning är därför det miljömässigt bästa sättet att ta tillvara matavfallet.