Sopsorteringsguide

Avfall är en stor belastning för miljön - men kan bli ett värdefullt råvarutillskott. Här kan du läsa på om hur du sorterar rätt.

Det avfall som inte omfattas i renhållningstaxan för den vanliga hämtningen av hushållsavfall ska lämnas till kommunens anvisade återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Det kommunala avfallsbolaget kan mot beställning även hämta större mängder avfall. Mer information kan du få genom att kontakta din kommun eller det avfallsbolag som anlitas av kommunen.

Hushållsavfall

Hushållsavfall ska sorteras ut till föjande avfallsslag:

 • farligt avfall
 • batterier
 • grovavfall
 • förpackningar
 • returpapper
 • kasserade elektriska och elektroniska produkter
 • kasserade kylskåp och frysar.

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt och ska inte slängas i soppåsen eller spolas ner på toaletten. Lämna det på en miljöstation, till exempel på bensinstationen eller en återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall från hushåll:

 • lysrör och lågenergilampor, kvicksilvertermometrar
 • batterier och bilbatterier
 • färgpatroner och toner till skrivare och kontorsutrustningar
 • färg-, lim- och lackrester
 • bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra
 • burkar, förpackningar etc. med rester av miljöskadliga ämnen
 • bil- och båtvårdsprodukter, t ex avfettningsmedel, kylarvätska, glykol, oljefilter, spillolja,
 • trasor
 • lösningsmedel, klorin, fotogen, kloroform, metanol
  kaustiksoda, saltsyra och ättiksyra

Inlämnat farligt avfall ska vara förpackat och märkt, helst i originalförpackning. Olika typer av farligt avfall får inte blandas. Läkemedelsrester lämnas till apotek. För kanyler tillhandahåller apoteket kanylbehållare kostnadsfritt. Fyllda behållare lämnas till apoteket eller på återvinningscentralens miljöstation. Kvicksilvertermometrar ska lämnas på återvinningscentralens miljöstation.

Ammunition, sprängmedel, smällare och raketer

Överblivna smällare och raketer lämnar du till åter­försäljare. Ammunition, sprängmedel och nödraketer lämnas till polisen.

Byggavfall

Byggavfall som toalettstolar, badkar, handfat, varm­vattenberedare, stängsel, avfall efter renovering av byggnad, tryckimpregnerat virke med mera kan du lämna mot en självkostnadsavgift till återvinningscentraler som har kapacitet för detta, som Kovik eller vid Hagby. Hämtning av byggavfall också beställas mot avgift genom valfri entreprenör. Tänk på att du aldrig får elda tryckimpregnerat virke, det är mycket giftigt.

Däck

Däck omfattas av producentansvar och Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) organiserar omhändertagandet och återvinningen av däck i Sverige. Däcken
samlas in av återförsäljare.

Elektronikavfall

Till elektronikavfall räknas till exempel:

 • armaturer och glödlampor
 • eldrivna hushållsredskap, handverktyg och trädgårdsredskap
 • datorutrustning
 • mobiltelefoner, telefoner
 • TV, stereo
 • klockor med batteri eller sladd

Du kan lämna ditt elektronikavfall hos försäljare när du köper en ny produkt eller på en återvinningscentral.

Lämna gammal medicin på apoteket

Medicin som spolas ner i avloppet kan spridas till vatten och mark och orsaka stora miljöproblem. Läkemedel lämnas till apotek, cytostatika lämnar du som farligt avfall. Vårdavfall som kanyler, sprut­spetsar och nålar lämnas i en Safe Clip­behållare som du kan hämta på apoteket. När behållaren är fylld lämnas den till apoteket.

Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper ska sorteras ut och lämnas till återvinngsstation. Förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation eller på annan plats som kommunen bestämt. Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna. För att hitta din närmaste återvinningsstation gå in på FTIs hemsida.

Kläder

Det finns många alternativ för dig som har tröttnat på dina kläder. Traditionella loppisar tar ofta emot kläder, och du kan också sälja dem på hemsidor som Blocket och Tradera eller på någon av de specia­ liserade vintage­sajter som säljer och köper använda kläder av god kvalitet. Annars hittar du behållare för kläder på återvinningscentralen vid Eriksövägen.

Aska och annat organiskt material

Askan från småskalig vedeldning, ren träved – ej byggavfall och dylikt, bör återföras dit varifrån den kommer, det vill säga från skogen. Då detta ofta är praktiskt omöjligt är det ett bra alternativ att sprida den i mindre mängder i den egna trädgårdens gräsmattor och prydnadsbuskar, dock inte till mark där livsmedel odlas. När askan sprids tänk på att inte grannar störs samt att askan är ordentligt utbränd. De som inte har denna möjlighet ska lägga askan i en väl försluten påse och lägga den i hushållssoporna. Ris, sågspån och kattsand ska också läggas i väl förslutna påsar innan de läggs i sopkärlet.

Kontaktinformation Båtskroten

Har du en uttjänt båt som du behöver bli av med? Då kan du kontakta Båtskroten Länk till annan webbplats.. Den finns på Muskö söder om Stockholm.

Telefonnummer: 073-730 40 88 eller 073-430 40 88
E-post: info@batskroten.se