Slam, latrin och båtlatrin

Har du enskilt avlopp krävs det att du beställer tömning med jämna mellanrum. Roslagsvatten ansvarar för kundtjänsten för slamsugning av avlopp i Vaxholms Stad.

Slam och latrin

Tömning av enskilda WC-slambrunnar/trekammarbrunnar och slutna tankar måste ske varje år medan BDT- (bad, disk och tvätt) brunnar ska tömmas vartannat år. Slammet från de enskilda avloppsanläggningarna i Vaxholms stad körs genom entreprenörers försorg till Käppala avloppsreningsverk eller till Margretelunds reningsverk i Åkersberga.

Från 1 april 2009 tog Roslagsvatten över kundtjänsten för slamsugning av avlopp i Vaxholms stad. Ordinarie tömning av brunnar och tankar sker enligt löpande körchema. Behöver du tömning utöver detta kan du beställa extra tömning (budning). Slamanläggningen töms då normalt inom 2-4 dygn.

Om du behöver en akut slamtömning kan du beställa jourtömning. Tömningen utförs då inom 6 timmar. För beställning och mer information kontakta Roslagsvattens kundtjänst på telefonnummer 08-540 835 00 eller via e-post: vaxholm-va@roslagsvatten.se.

Om du vill få en glesare hämtningsintervall av latrin eller slam ska du skicka en ansökan till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd blanketten Anmälan glesare hämtningsintervall (pdf) Pdf, 141.7 kB..

OBS! Du som har en avloppsanläggning men saknar tillstånd för denna bör ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Båtlatrin

Använd latrinsug eller latrinpump i hamn för ditt båtlatrin. Finns det toaletter i hamnen, använd dessa. Latrinpump finns till exempel i gästhamnen i Vaxholm, i norra Vaxholmsfjärden (förlängningen av Estlandsvägen) och Viggbyholms båtklubb i Täby. För instruktioner från tömningsstationen i norra Vaxholmsfjärden läs Bruksanvisning för Septikon tömningspump(pdf) Pdf, 1014.2 kB..

1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Hamnar för fritidsbåtar ska kunna ta emot toalettavfall från de fritidsbåtar som använder hamnen. Läs mer om förbudet hos Transportstyrelsen. Där kan du även hitta en interaktiv karta, "Hamnkartan för fritidsbåtar" som visar tömningsstationernas placering och om de fungerar eller ej. I kartan kan du direkt markera om tömningsstationen du befinner dig vid inte fungerar. Hitta tömningsstationer via karta, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kompostering av latrin och slam

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett. Även avloppsslam får komposteras. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Att kompostera latrin är inte svårt, men det krävs intresse och vissa kunskaper. Det blir lättare att kompostera om man kompletterar sin toalett med en urinavskiljare. Urin leds då till urintank/behållare som regelbundet ska, om det är möjligt, tömmas och spridas på fastigheten enligt anvisningar från miljökontoret, eller tömmas och omhändertas genom kommunens försorg.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00