Adresser

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för belägenhetsadresser och lägenhetsregistret i kommunen. Namnsättning av gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

En belägenhetsadress anger en fysisk plats, en koordinat. I Vaxholms stad sätts denna vid bostadens infart eller entré och består av gatunamn och adressnummer (1-999). Finns det inget ledigt nummer ges ett littera, det vill säga en bokstav till befintligt nummer.

Belägenhetsadresser behövs för att räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten med flera snabbt ska hitta rätt.

Mer information

Namnsättning av gator

Kontaktinformation

Vid adress- och lägenhetsfrågor, kontakta stadbyggnadsförvaltningens stab via Vaxholms stads växel eller skicka e-post direkt till oss.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kartor@vaxholm.se