Ansök om seniorboende

För att kunna ansöka om seniorboende måste du stå i Vaxholms stads seniorbostadskö. Här hittar du information om vem som kan få seniorbostad, hur du gör för att anmäla dig till kön och hur tilldelning av bostad går till.

För att kunna ställa dig i Vaxholms stads seniorbostadskö ska du ha fyllt 65 år och vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms stad.

Det är tekniska enheten som hanterar kön.

Din kötid startar dagen din ansökan är komplett och mottagen. Du får en bekräftelse på att din ansökan är registrerad samt information om vilken köplats du har normalfallet en månad.

Om två ansökningar kommer in samma dag registreras den sökande som är äldst först i systemet. Din köplats baseras alltid på registreringsdatum. I januari varje år skickas brev ut till dig med din aktuella köplats.

Ansökan om seniorboende

Du kan ställa dig i seniorbostadskön via Vaxholms stads e-tjänst eller via pdf-blanketten "Ansökan om seniorbostad".

Aktivering av köplats

För att få erbjudande om seniorbostad måste du själv aktivera din köplats. Det kan du göra så fort du har fått en bekräftelse på att din köplats är registrerad.

Du aktiverar din köplats via Vaxholms stads e-tjänst eller via särskilda blanket och anger du dina önskemål gällande bostaden.

Om dina önskemål i kön förändras är du själv ansvarig för att anmäla det. Även det görs i e-tjänsten för aktivering av köplats i seniorbostadskön.

Erbjudande om bostad

När en seniorbostad blir ledig erbjuds den person har aktiverat sin köplats och som har flest ködagar bostaden. Antal ködagar räknas från registreringsdatumet.

Du kommer enbart att bli erbjuden bostäder som stämmer överens med de val gjorde i samband med aktiveringen av din köplats.

Villkor

  • Du som aktiverat din köplats och tackar nej, alternativt inte ger något svar, tre gånger förlorar din kötid
  • Om du förlorar din kötid hamnar du automatiskt längst ned i kön med ny registrerad köplats det datum som det tredje avböjandet/inget svar sker
  • Hyreskontraktet börjar gälla senast en kalendermånad efter påskrivet kontraktsdatum. Detta behöver du tänka på vid en eventuell uppsägning eller om du har en bostad att sälja.
  • Dina ködagar nollställs vid förmedling av en lägenhet
  • Kreditupplysning görs på dig som tackat ja till ett lägenhetserbjudande för att kontrollera eventuella betalningsanmärkningar och betalningsförmåga. Om du som sökande har hyresskulder, eller inte har god betalningsförmåga, kommer kontrakt inte att erbjudas. Med god betalningsförmåga menas att inkomsten ska vara tillräcklig för att klara den tilltänkta hyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, försörjningsstöd, handikappersättning, pension och arbetslöshetskassa.