Tomt- och småhuskö

Tomtkön är stängd för nya ansökningar.

Vaxholms stads tomt- och småhuskö kommer enligt beslut från nämnden för teknik, fritid och kultur §78 2014-12-04 att läggas ner inom tre till fem år.