Sotning

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. En välsotad skorsten och att elda effektivt förhindrar sotelden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att din eldstad är säker genom att den har ett bra brandskydd.

Storstockholms brandförsvar har ansvar för att alla aktiva elstäder i kommunerna sotas och kontrolleras.

Om du har en eldstad hemma som av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för kontroll finns inte eldstaden med i entreprenörens kontrollregister.

Sotningsdistrikt

Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt och varje distrikt har en kopplad entreprenör som utför sotning och en kopplad entreprenör som utför brandskyddskontroll.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att se till så att din eldstad finns med i sotningsdistriktets kontrollregister.

Mer information

På Storstockholms brandförsvar kan du läsa mer om sotning, taxor. vilket disitrikt din fastighet tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig.