Kaminer och eldstäder

Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har du en relativt säker och miljövänlig källa till värme.

Det finns några saker att tänka på innan en eldstad införskaffas, både vid installation och sedan när den ska användas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram foldern Umgås och trivs framför brasan (pdf) Pdf, 188.5 kB.. Där får du tips och råd om hur du eldar säkert hemma, om hur du väljer eldstad, om installation, sotning och brandskyddskontroll. Foldern är utarbetad i samverkan med Boverket och ett antal branschorganisationer.

Bygglov, start- och slutbesked

Inget arbete, med att installera en ny eldstad eller en installation i en befintlig, får påbörjas innan det finns ett startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. På sidan Installation av eldstad får du information hur du ska gå till väga för att få ett startbesked.

Du kan även läsa mer om att installera eller ändra en eldstad på Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skydd mot sotbrand

Om förbränningen är dålig bildas det mycket sot och tjära i skorstenen. När vinterkylan kommer och eldning i eldstaden ökar, ökar riskerna för sotbrand. Ser du en eldkvast ur skorstenen och hör ett dovt muller? Stäng alla luckor på eldstaden och ring 112, för då är det stor risk att det är en sotbrand.

Elda inte för hårt

Allt fler väljer ved som bränsle. Är det kallt ute finns risken att vi eldar hårdare än vad skorsten och eldstad klarar. Då kan strålningsvärmen antända väggarna eller taket ovanför eldstaden. En eldstad som vid normal eldning ska avge en rökgastemperatur på 350°C kan vid för hård eldning göra så att det blir över 600°C i skorstenen. Har det brunnit i skorstenen ska alltid sotaren besiktiga den innan eldning påbörjas igen.

Lägg askan i en plåthink

Det kan finnas glödrester kvar i aska i flera dygn. Räkna inte med att askan hunnit svalna innan den tas bort. Askan ska läggas i en plåthink med tätt lock. Det finns bränder som börjat med att askan lagts i en plasthink eller papperskasse. Den ska sedan stå i några dagar innan den töms i till exempel komposten.

Elda på rätt sätt

 • Elda alltid med torr ved, fuktig ved gör att tjära bildas i rökkanalen.
 • Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad.
 • Elda max tre kilo ved per timme.
 • Lågorna i eldstaden ska vara klara utan synlig rök.
 • Låt eldstaden vila lika länge som du eldat innan nästa eldningstillfälle.
 • Sota regelbundet.
 • Förvara askan i ett obrännbart kärl som står på ett obrännbart underlag och avskilt från brännbart material.

Ska du börja elda med fast bränsle måste kontakt med en sotare tas. Detta för att öppna spisar som eldas med ved eller liknande, måste sotas med tätare intervaller.

Det är sotaren som godkänner om skorstenen är lämplig för vedeldning.

Dekorationsspisar

Någon bygganmälan behöver inte göras till stadsbyggnadsnämnen för en dekorationsspis, däremot finns det några saker att tänka på gällande säkerheten.

 • Vägghängda kaminer ska vara ordentligt fastsatta. Om kaminen står på golvet, mot en vägg eller fristående i rummet ska den vara ordentligt förankrad så att den inte kan välta.
 • Du får inte montera kaminen mot en brännbar vägg om temperaturen riskerar att överstiga 85 grader.
 • Montera inte kaminen mot en gipsvägg eftersom gipset förlorar sin bärighet under lång påverkan av måttlig värme.
 • Ställ kaminen i ett rum med god ventilation och undvik att ha den i alltför små rum.
 • Eftersom bränslet är mycket brandfarligt måste det hanteras försiktigt. Se till att behållaren har svalnat ordentligt innan du fyller på mer. Att fylla på bränsle i en varm eller brinnande behållare kan leda till svåra brännskador.
 • Släck lågorna genom att kväva dem med ett lock.
 • Lämna aldrig en tänd kamin utan uppsikt.