Buller

Buller är ljud som kan uppfattas som störande av omgivningen. Hur störande det är kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet.

Buller på betydligt lägre nivå än det som ger oss hörselskador påverkar oss, och kan ge upphov till stress, trötthet eller allmän olust.

Buller från vägtrafik, och annan trafik som flyg- och båttrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Därför är det viktigt att ta reda på var störningarna kommer från.

Buller från vägar

Om du störs av trafik ska du i första hand vända dig till väghållaren eller den som orsakar bullret. Väghållare i Vaxholm är Trafikverket eller Vaxholms stad, där du vänder dig till trafikansvarig. Klagomål gällande hanteringen av bullerfrågor ställs till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, telefon 08-578 663 00.

Buller från byggarbetsplatser

Buller från byggarbetsplatser är ett vanligt miljöproblem. Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du i första hand kontakta företaget som bygger. Om du inte får hjälp där kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor .

Buller från båtar

Om du störs av buller från båtar ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för den/de båtar som stör.

Det miljökontor som ansvarar för den störande båtens hemmahamn har också tillsynsansvaret enligt miljöbalken för de störningar som båten orsakar och som regleras av balken.

Är du osäker på vem du ska vända dig till, eller inte är nöjd med den hjälp du får, kan du kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för ytterligare hjälp.

Mer information

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00