Tomgångskörning

I Vaxholms stad råder förbud att att ha motorn på tomgång i mer än en minut. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Bestämmelserna om tomgångskörning finns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Kontakt

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00