Vedeldning

Eldar du i vedpanna, kamin eller öppen spis? Om du eldar ved eller annat fast bränsle så får inte röken ge människor problem med hälsan. Rök kan vara störande och dessutom skadlig.

Röken innehåller stora mängder sot, polyaromatiska kolväten - PAH och partiklar som ger många irritation i luftvägarna och ögonen. För astmatiker kan röken vara direkt livshotande.

Du som eldar är ansvarig för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. För att minska miljöpåverkan och eventuella besvär ska du som eldar se till att det blir en god förbränning i eldstaden. För det krävs att veden är torr och att det finns bra lufttillförsel. Vid god förbränning är röken vit eller nästan osynlig.

Du kan minska miljöpåverkan med en en ackumulatortank till pannan eller en pelletsbrännare. Mycket bra information om eldning och ved finns i Naturvårdsverkets skrift Naturvårdsverkets skrift Elda rätt Länk till annan webbplats..

Brasa i öppen spis

Innan du ändrar ditt uppvärmningssystem, till exempel installerar en ny eldstad eller installerar en braskasset i din befintliga öppna spis, gör du en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. Läs mer på sidan Installation av eldstad.

Tala gärna med Energirådgivningen om du har frågor om eldning och uppvärmning. Du når dem på telefonnummer: 08-29 11 29.

Sota själv eller se till att det görs

Du ska själv se till att imkanaler och spisfläktar blir rengjorda. Du får göra det själv om du har rätt utrustning. Inför sotning av eldstäder hör sotaren av sig och bokar ett besök. Du kan själv sota eldstaden om du har tillstånd från brandmyndigheten. Kontakta, eller läs på Storstockholms brandförsvars webbsida, om du är intresserad av sotningsintervall med mera.