Radon

Radon kommer från marken under och runt om byggnader. Det kommer in i byggnaderna genom sprickor och otätheter i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i byggnaden. Även byggnadsmaterialet blåbetong, som tillverkades 1929-1975, är en källa till radon.

Radon kan också komma från hushållsvattnet, men vårt kommunala dricksvatten är inte radonhaltigt. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 luft för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Radonmätning

Du kan beställa radonmätning. Antingen genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor via länkarna nedan, eller direkt från ett privat företag. Mätsäsongen är från 1 oktober till 30 april. Mättiden är helst tre månader men minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså sista februari.

Radonregistret

I radonregistret kan du ta del av de radonmätningar som skickats in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. I registret publiceras mätningar som är utförda 2009 eller senare i Täby och Vaxholm. Här hittar du radonregistret för Vaxholm. Länk till annan webbplats.

Kontakta SRMH om du har frågor om radon.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00