Temperatur och drag

En bostad eller lokal ska vara utformad så att rätt temperatur upprätthålls inomhus. Bostaden eller lokalen ska vara utformad så att personer som vistas där inte utsätts för drag från fönster och andra eventuella otätheter.

Om du har problem med temperatur/drag inomhus ska du först kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning/åtgärd. Om du har frågor om temperatur eller problem kvarstår, kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Drag i hemmet

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig i inomhusmiljön. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Normalt ska lufthastigheten inte överstiga 0,15 meter/sekund.

Inomhus ska ventilationen vara rätt inställd. Tilluftsventiler bör vara placerade så att personer som vistas i rummet inte utsätts för kyla/drag. Temperaturen bör heller inte skilja för mycket i höjdled ovan golv.

Inomhustemperatur

För att förhindra att bostaden blir för varm sommartid bör det finnas möjligheter för solavskärmning framför fönster med stort ljusinsläpp.

Socialstyrelsen rekommenderar 20–24°C som inomhustemperatur. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 16°C på golvet.

I förskolor och äldreboenden ska temperaturen inte gå under 20°C. En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga 28°C för att det ska vara behagligt.

Många upplever inomhusluften som torr. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00