Ventilation

Bra ventilation är viktigt för att vi ska må bra inomhus. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt, möbler och byggnadsmaterial.

Otillräcklig ventilation kan till exempel visa sig som kondens på insidan av fönster vintertid, kvarstående kondens på badrumsspegeln efter bad och dusch eller en känsla av att det luktar instängt. Orsaken till är ofta brister i drift och underhåll av bostadens ventilationsanläggning.

Kontrollera ventilationen

Du kan själv kontrollera ventilationen:

  • Kontrollera att det finns ett luftflöde ut från kök och badrum.
  • Undersök var luften kommer in i bostaden och om ventiler är öppna och rena.
  • Kontrollera att köksfläktens filter är rengjorda.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationen kontrolleras med bestämda intervall. Kontrollen kallas för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och görs av en sakkunnig besiktningsman. I flerbostadshus ska ett intyg i trappuppgången visa att besiktningen har genomförts. Om du misstänker att ventilationen är dålig i din bostad, eller om du vill ha information om hur ventilationen i din lägenhet fungerar och ska skötas, tala med fastighetsägaren.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor och klagoanmälan.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30