Ventilation

Bra ventilation är viktigt för att vi ska må bra
inomhus. I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt.

Med ventilation avses utbyte av förorenad luft mot "frisk" luft utifrån. För att få en bra inomhusmiljö måste luftbytet ske kontinuerligt.

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av till exempel koldioxid från människors utandningsluft och av ämnen som avges från möbler och byggnadsmaterial.

Rökning inomhus är den största föroreningen. För allas trevnad och hälsa, rök utomhus. Välj en plats så att röken inte drar in i grannarnas lägenheter.

Grundregeln för ventilation är att luft tas in i "rena" rum, det vill säga sovrum och vardagsrum. Luften går ut genom ventiler i "smutsiga" rum, det vill säga badrum och kök. Tekniken för att åstadkomma ventilation varierar från självdragsventilation till fläktstyrd frånluftsventilation eller fläktstyrd till- och frånluftsventilation.

Otillräcklig ventilation kan till exempel yttra sig som allmän kondens på insidan av fönster vintertid, instängd "tung" luft, dålig uppfångning av stekos i köket eller långvarig kvarstående kondens på badrumsspegeln efter bad och dusch. Orsaken till dessa problem kan vara brister i drift och underhåll i form av dåligt fungerande självdrag sommartid, stillastående fläkt, avsaknad av fläkt, igensatta filter eller igensatta frånluftskanaler.

Ventilationsproblem är ofta enkla att åtgärda. Därför bör man alltid börja med att göra en kontroll av ventilationen om man har problem med luftkvaliteten i en byggnad.

Kontrollera ventilationen

Du kan själv kontrollera ventilationen:

  • Kontrollera med ett papper att luften går ut genom ventilen i köket och badrummet. Papperet ska sugas fast på ventilen om ventilationen fungerar.
  • Undersök var luften kommer in i din lägenhet. Finns ventiler och är dessa öppna och rena?
  • Kontrollera regelbundet att köksfläktens filter är rengjorda.
  • Vädra hellre ordentligt en kort stund än att ha ett fönster på glänt en hel dag. Du får en effektivare vädring och sparar samtidigt energi.

En köksfläkt ska man inte installera på egen hand. Köksfläkten kan nämligen rubba ventilationssystemet så att till exempel matos från din lägenhet trycks in i grannens lägenhet.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ventilationen kontrolleras med bestämda intervall. Kontrollen kallas för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och görs av en sakkunnig besiktningsman. Ett intyg i trappuppgången ska visa att besiktningen är klar och godkänd. Om du misstänker att ventilationen är dålig i din bostad, eller om du vill ha information om hur ventilationen i din lägenhet fungerar och ska skötas, tala med fastighetsägaren eller representant för denne.

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00