Installation av eldstad

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglov- och GIS-enheten. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Innan arbetet får påbörjas, måste du ha fått ett startbesked.

Avgift för normal installation tas ut enligt gällande taxa. Läs mer på sidan Avgifter och taxor.

Hur går jag tillväga?

Du lämnar in en anmälan med de ritningar och övriga handlingar som behövs för prövningen till kommunen. Följande handlingar behövs för denna typ av ärende:

  • anmälan om anmälanspliktig åtgärd
  • planritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar eldstadens placering inne i huset
  • fasadritning i skala 1:100 (helst i A4 eller A3-format) som visar skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.
  • förslag till kontrollplan
  • prestandadeklaration, (verkningsgrad och CO-värde-värde ska framgå)

​Alla ritningar ska innehålla fastighetsbeteckning och skala samt vara måttsatta.

Anmälan och bifogade handlingar skickas till bygglov@vaxholm.se eller till adressen: Vaxholms stad, bygglov- och GIS-enheten, 185 83 Vaxholm.

Handlingarna kan du även lämna i kommunhusets reception på Eriksövägen 27. Märk med bygglov- och GIS enheten.

Startbesked

Innan du får påbörja arbetet ska du ha fått ett startbesked från oss.

Innan eldning

Eldstaden och rökkanal ska godkännas av skorstensfejarmästaren innan eldning får ske. Vid besiktningen kontrolleras att eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Även takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, kontrolleras så att de uppfyller kraven.

Slutbesked

Slutbesked i ärendet utfärdas så snart samtliga krav på handlingar, i beslutet om startbesked, uppfyllts och har lämnats in.

Eldning och grannarna

Vedrök innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga i höga halter. Problem uppstår framförallt i två situationer, i områden med tät bebyggelse och i områden med stora höjdskillnader.

Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna. Uppstår ändå problem kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga om begränsningar och förbud.