Kontrollansvarig

Det vi bygger ska vara säkert och uppfylla de tekniska krav som samhället ställer. Därför måste byggherren utse en kontrollansvarig (KA) för byggprojektet.

Det är viktigt att den kontrollansvarige kommer in i byggprojektet så tidigt som möjligt.Leta efter kontrollansvariga, sakkunniga och intygsgivare på Boverketlänk till annan webbplats.

I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig? (pdf)PDF kan du läsa mer.

Certifierad kontrollansvarig

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs.

Detta styrks med ett bevis om certifiering. Boverket har en förteckning över certifierade kontrollansvariga och sakkunniga. Den kontrollansvarige ska dessutom ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.

Om det är ett stort byggprojekt kan byggherren utse fler kontrollansvariga för olika delar av projektet.

Kontrollansvarigs uppgifter

  • Hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan.
  • Närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs.
  • Dokumentera sina platsbesök.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan. Är du osäker kan du få information från stadsbyggnadsförvaltningen om det behövs en kontrollansvarig.