Mur, plank och staket

För murar och plank krävs oftast bygglov. Staket kräver normalt inte bygglov.

Som en hjälp när du planerar att bygga mur, plank eller staket har stadsbyggnadsnämnden tagit fram policydokument. I dessa dokument hittar du information om utformning, lovplikt och när kommunen bedömer att det inte behövs bygglov.