Pool

För att bygga pool behöver du inget bygglov. Murar, plank, altaner och poolskydd kan dock kräva bygglov. Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom detaljplan kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Om du har kommunalt VA

Roslagsvattenlänk till annan webbplats informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Om du har enskilt VA

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Barnsäkerhet

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa.

Om vattnet är djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över.
  • Grind bör förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.

Information om pool, Boverket (pdf)PDF

Barnsäker pool och trädgårdsdamm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram informationsbladet Barnsäker pool och trädgårdsdamm, Barnsäkerhetsrådet (pdf)PDF

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 6 år. De flesta olyckor sker på badplatsen eller i en pool eller damm nära hemmet.

Informationsbladet beskriver de regler som gäller för pooler och dammar samt ger förslag på säkerhetshöjande åtgärder. Materialet har tagits fram av Barnsäkerhetsrådet som består av 11 myndigheter i samverkan för ett barnsäkrare samhälle.