Rådgivning

Det uppstår ofta frågor när man planerar att bygga nytt eller göra förändringar i sitt boende. Hur tolkar jag detaljplanen? Vilka handlingar behöver jag skicka in med min ansökan? Vilka åtgärder kräver bygglov? Det är alla vanliga frågeställningar. Vi hjälper till.

Vi erbjuder enklare rådgivning kring bygglov, anmälan eller strandskyddsdispens. Vi hjälper till med att tolka vad som gäller, vad som krävs och kan förklara hur processen fungerar. 

Någon förhandsbedömning gällande om din åtgärd kommer att beviljas eller inte kan inte göras via rådgivningskontakt. Det är en granskning som görs först när en ansökan eller anmälan har skickats in.

Innan du tar kontakt med oss är det bra att ta reda på vilken fastighetsbeteckning din fastighet har. Du kan själv ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet genom att använda Vaxholmskartan.

Vår digitala Vaxholmskartalänk till annan webbplats

Telefonrådgivning

Om du har allmänna frågor om lov och anmälanspliktiga åtgärder kan du kontakta bygglovsrådgivningen. Telefonnummer till bygglovsrådgivningen är 08-541 709 70 och du når rådgivningen måndagar 12.30 - 14.30. Frågor om pågående ärenden besvaras inte under telefontiden.

Du kan även kontakta enheten via e-post. E-postadressen är bygglov@vaxholm.se. Försök vara så specifik som möjligt i din frågeställning för att vara säker på att få de svar du söker.

Rådgivningsmöten

För närvarande finns det inga fasta tider att boka för ett rådgivningsmöte. Om du önskar att boka en tid för ett rådgivningsmöte på ca 30 minuter mejlar du till bygglov@vaxholm.se. Längre ner på sidan står vad som behövs från din sida för att kunna boka ett möte.

Rådgivningsmötena vänder sig till dig som ännu inte lämnat in en bygglovsansökan och som vill ha lite tips och råd om hur du ska gå tillväga. Exakt vad som behöver gås igenom anpassas efter dina idéer och projektets omfattning.

För att kunna boka en tid för möte mejlar du till bygglov@vaxholm.se och skickar med följande:

  • ange fastighetsbeteckning
  • presentera vilken/vilka åtgärder som önskas göras
  • en karta, skiss och förklaring över vad du vill göra
  • formulera några grundfrågor vad det är du skulle vilja ha hjälp med

Tänk på att ju mer du kan presentera innan mötet, ju mer kan vi ta fram information och förbereda svar. Skisser och idéer går bra att presentera utefter den förmåga du själv besitter. Du behöver alltså inte anlita någon för att rita i detta läge.

En karta över fastigheten behöver skickas med. På kartan ska du rita in vad det är du vill göra på fastigheten. Vår digitala Vaxholmskartalänk till annan webbplats kan du använda för att söka fram en kartbild över din fastighet som du sen kan spara ner eller skriva ut. Där hittar du också detaljplaner och antikvariska undersökningar. Titta gärna på det innan du bokar ett möte.

Vilka erbjuds rådgivningsmöten?

Våra rådgivningsmöten vänder sig till dig som ska bygga nytt bostads- eller fritidshus. Tiderna kan även bokas om du ska bygga till inom ett område, eller på en fastighet, som har bevarandevärde eller betydande kulturvärden.

Rådgivningen fokuserar på de regler och bestämmelser som gäller där du vill bygga samt övriga bygglovsfrågor som kan finnas. Om du redan har ett pågående ärende hos oss så ska du kontakta din handläggare och inte använda dig av dessa rådgivningsmöten.

Vissa ärenden kan lösas redan på telefon och du behöver kanske inget möte. Är du osäker på vad som är bästa vägen för ditt projekt så börja med ett mejl till bygglov@vaxholm.se eller kontakta telefonrådgivningen.