Rådgivning

Det uppstår ofta frågor när man planerar att bygga nytt eller göra förändringar i sitt boende. Hur tolkar jag detaljplanen? Vilka handlingar behöver jag skicka in med min ansökan? Vilka åtgärder kräver bygglov? Det är alla vanliga frågeställningar. Vi hjälper till.

De flesta frågorna om bygglov och anmälan går att svara på per e-post eller telefon.

Börja med att sammanställa de frågor du har inför din ansökan. Ange fastighetsbeteckning eller adress och bifoga skisser och karta som visar det du planerar att bygga för bedömning om åtgärden kräver lov, anmälan och/eller strandskyddsdispens. I detta skede räcker det med enkla skisser som du själv tar fram. Du kan använda Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. som underlag för att visa var du planerar att bygga. Vaxholmskartan är en kostnadsfri karta som finns på vår hemsida och som du kan hämta, skriva ut och spara ner som pdf.

Innan du skickar dina frågor till oss, vill vi att du läser igenom den information vi har på sidan bygga nytt, ändra eller riva. Där finns även information om gällande detaljplaner och länkar till andra myndigheters hemsidor med värdefull information.

Om du inte hittar svar på vår hemsida, bifoga följande i din e-postfråga:

  • Ange fastighetsbeteckning och eller adress
  • Beskriv frågorna som du vill ha hjälp med
  • Bifoga skisser som visar det du planerar att bygga eller göra
  • Bifoga karta som visar var du planerar att bygga eller göra detta

Skicka in frågorna med skisser och karta till bygglov@vaxholm.se

Vi hjälper till med att besvara allmänna frågor och ta reda på vad som gäller för din fastighet, exempelvis om det finns en detaljplan som reglerar vad man får bygga, tolkning av planbestämmelser och om åtgärden kräver lov eller anmälan.

Du kan inte få något besked om din ansökan kommer att beviljas.

Vi går igenom dina frågor och återkommer med svar. Finns behov av rådgivningsmöte så kommer du att få möjlighet att ge förslag på mötestid. Under rådande Coronapandemi har vi för närvarande endast möjlighet till digitalt möte.

Rådgivning via telefon

Vi har normalt bygglovsrådgivning via telefon varje helgfri måndag 12.30-14.30. Du når oss på telefonnummer 08-541 709 70.

Under semesterperioden 23/6 - 15/8 har telefonen stängt. Du når oss då via e-post bygglov@vaxholm.se

Bygglovsrådgivningen är till för dig som har allmänna frågor om lov och anmälan. Frågor om pågående ärenden besvaras inte under telefontiden.