Underspända takstolar

Våren 2020 rasade taket in på Tarfalahallen i Kiruna. Statens haverikommission har uppmanat alla kommuner att kontrollera större hallbyggnader som har denna typ av takkonstruktion.

Vilken typ av konstruktion gäller det?
Det gäller generellt takkonstruktioner med limträ av typ underspända takstolar eller underspända balkar.

Har du en byggnad med underspända takstolar?
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att byggnader uppfyller kraven på stadga och bärförmåga.

Byggnadsnämnden i kommunen ska i sin tur se till att fastighetsägare uppfyller kraven genom tillsyn. Byggnadsnämnden ber nu fastighetsägare som har större hallbyggnader att göra en inventering av konstruktionen och lämna information till kommunen.

Kommunens byggnader har kontrollerats
Kommunens egna hallbyggnader är kontrollerade. Inga byggnader har den här typen av konstruktion.

Frågor?
Känner du till byggnader i kommunen med underspänd takkonstruktion? Kontakta oss gärna!

Om du som fastighetsägare har frågor om vad du behöver göra eller vill lämna in handlingar eller annan information som gäller detta så kan du kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se Uppge ärendenummer SBN.2020.785