Hur hantera en bisvärm

Sveriges Biodlares Riksförbund lanserade förra året en telefontjänst som ska hjälpa allmänheten om man har upptäckt en bisvärm.

Det surrar för fullt i bikuporna just nu, men den kalla våren kan öka risken för att bina svärmar. Slår det om nu och blir varmt och sommar med en gång så ökar också svärmlusten hos bina.

Därför vill vi biodlarna nu informera allmänheten om vad man ska göra om man upptäckt en bisvärm.

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

Gå in på biodlarnas länk nedan så får du reda på hur du ska hantera upptäckten av en bisvärm.

Kontakt

Svärmtelefonens nummer är - 0766-86 07 01
Svärmtelefonen Länk till annan webbplats.

Sveriges biodlares riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge
Växel: 0142-48 20 00

www.biodlarna.se Länk till annan webbplats.