Husdjur

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för djurskyddet i länet, men det är du som har skaffat ett husdjur, som bär det allra största ansvaret. Här hittar du information om vad som gäller för olika husdjur.

Djurskyddslagen gäller för alla husdjur, samt andra djur, som hålls i fångenskap. När du skaffar ett husdjur måste du behandla det väl och skydda djuret mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Läs mer om djurskyddet i Sverige på Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Att skaffa ett husdjur kräver olika tillstånd och kunskap. Du behöver göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa en säker och laglig hantering av ditt djur. Läs mer om vad som gäller för olika djur på sidorna nedan.

Hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Förutom att säkerställa ditt djurs välmående och omsorg är det viktigt att du följer specifika regler enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på som djurägare och hur du tar hänsyn till din omgivning.

Som djurägare är det ditt ansvar att säkerställa att ditt husdjur mår bra, och för både hund- och kattägare finns regler att följa.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Här ger vi en översikt över de regler du som hund- och kattägare bör känna till.

Stort ansvar som hundägare

Du som hundägare har strikt ansvar över din hund. Det innebär att du som hundägare är ansvarig för allt som din hund gör. Om din hund skadar någon eller något, är det du som är ersättningsskyldig.

Se Länsstyrelsens informationsfilm om vad som gäller.

Koppel på hundar

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och inte heller anlagd badplats upplåten för allmänheten att nyttja, eller lekplats, som är offentlig plats.

Du måste visa omgivningen hänsyn, både mot människor och andra djur. Utan koppel ska hunden omedelbart lyda vid tillrop och uppföra sig som om den var kopplad. Koppla din hund om någon begär det. Mellan 1 mars och 20 augusti, får du inte ha din hund lös, i områden där det kan finnas vilda djur.

Frågor om koppeltvång besvaras av polisen. Om du vill läsa mer kan du göra detta på sidan Djurrelaterade brott, Polisen Länk till annan webbplats..

Plocka upp efter din hund

Det är viktigt att du, eller den som rastar din hund, plockar upp efter hunden. Ta för vana att alltid ha med dig plastpåsar ut. Plocka upp bajset och släng det i någon av de papperskorgar som finns uppsatta runt om i kommunen.

För att främja en renare närmiljö i Vaxholms stad erbjuder staden i ett samarbete med företag gratis hundbajspåsar till alla.

Stationerna fylls på enligt ett visst intervall och vi ber er som hundägare att tänka på att stationerna finns till som reservlösning. Syftet med gratis hundbajspåsar är att om du som hundägare av misstag har glömt din påse hemma så kan du få tag i en hundbajspåse på din promenad med hunden.

Ta för vana att alltid ha med dig plastpåsar på din promenad. Den dagen du har glömt din påse, hoppas vi att hundbajspåsestationerna kan hjälpa dig. Målet är att tillsammans få en trivsam utemiljö fri från hundbajs.

Frågor om hundlatrin ställs till tekniska enheten på Vaxholms stad.

Störande hundskall

Som hundägare är du skyldig att sköta din hund, så att andra människor inte störs, till exempel av hundskall. Om du lämnar hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård, ska du vara säker på att den inte ylar eller skäller.

Regler för kattägare

Lagen om tillsyn över hundar och katter reglerar olika aspekter av att äga och hantera dessa djur. För kattägare är det viktigt att särskilt tänka på följande punkter för att ta hänsyn till sin omgivning:

  • Som kattägare är du ansvarig för att din katt inte vållar skada eller olägenhet för andra eller deras egendom.
  • Se till att din katt inte stör grannar eller skapar olägenhet för omgivningen, till exempel genom onödigt skrikande eller genom att använda grannarnas trädgårdar som toalett
  • Om du låter din katt vistas utomhus, se till att den inte orsakar skada eller skräp, och överväg att begränsa dess rörelsefrihet för att undvika konflikter med andra djur eller människor.

Läs mer om lagen om tillsyn över hundar och katter på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats..

Id-märkning och registrering

Alla hundar och katter i Sverige ska enligt lag id-märkas och registreras i Jordbruksverkets centrala hund- och kattregister. För katter gäller att inte är skyldig att märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008. Läs mer om vad som gäller för hundar respektive katter på Jordbruksverkets webbplats:

Id-märkning: två metoder att välja mellan

Det finns många fördelar med att id-märka djuret och det kan visa sig vara ovärderligt om din hund eller katt skulle springa bort. Du kan välja mellan chipmärkning och/eller tatuering. Båda märkningstyperna har sina för- och nackdelar, så det allra bästa är kanske att välja båda.

Både hundar och katter kan id-märkas med antingen microchip eller tatuering/tångmärkning. Den vanligaste metoden för att märka hundar i Sverige är chipmärkning och för katter är den vanligaste metoden tatuering/tångmärkning.

Viktig information om id-märkning:

  • Tatuering får sedan 1 januari 2009 bara utföras av veterinär.
  • Djuret måste sederas (ges lugnande medel) för att id-märkning med tatuering/tångmärkning ska vara tillåtet.
  • Id-märkning med microchip får utföras av både veterinärer och utbildade id-märkare

Se Länsstyrelsens informationsfilm om att märka och registrera hundar och katter.

Blir du störd av ett djur?

Om du blir störd av ett djur, till exempel av hundskall, kontaktar du i första hand ägaren. Om det inte hjälper vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på telefonnummer 08-578 663 00.

Anmälan om lösspringande djur görs till polisen på telefonnummer 114 14.
Om du skulle bli attackerad av ett djur, till exempel en hund, ska du ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Akutnummer till larmcentralen är 112.

Om ett djur far illa

Ser du att ett djur far illa? Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet. Kontakta Länsstyrelsen eller Polisen om du ser ett djur som far illa. Du kan vara anonym. Är det akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, ring till polisen istället.

Hästar

För att minska risken för olägenhet krävs det tillstånd för att ha häst inom detaljplanerat område. Här hittar du information om vad som gäller kring tillstånd och hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd för häst.

Om du vill ha häst på din egen tomt, inom planlagt område, ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska exempelvis följande uppfyllas:

  • tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till
  • berörda grannar ska ge sitt medgivande
  • större stall ska förprövas av Länsstyrelsen
  • du får inte motionera hästen på tomten och du får inte heller rida på anlagda motionsspår.

Läs mer om djurhållning på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Ansökan om tillstånd för häst

Ansökan görs via följande blankett och skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH): Ansökan häst, SRMH (pdf) Pdf, 286.7 kB.

När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor gör tillsyn enligt miljöbalken, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning, om den orsakar olägenheter.

För att hålla häst kan det krävas bygglov. Kontakta därför alltid Vaxholms stads bygglovshandläggare för säkerhets skull.

Fjäderfän

Här hittar du information om att hålla fjäderfä inom detaljplanelagt område.

Om du bor inom ett område med detaljplan och önskar hålla fjäderfä, såsom höns, på din tomt krävs det att du först erhåller tillstånd. Tillstånd beviljas under förutsättning att det inte skapar olägenhet för människors hälsa, till exempel genom lukt eller högljudda ljud. Djurhållningen måste genomföras på ett sätt som är lämpligt utifrån djurskyddssynpunkt.

Att hålla en tupp inom ett område med tät bebyggelse anses olämpligt eftersom tuppens galande ofta kan störa närliggande boende. Det är även nödvändigt att berörda grannar ger sitt medgivande för att tillstånd ska kunna beviljas.

Ansökan om att hålla fjäderfä

Ansökan om att hålla fjäderfä inom detaljplanerat område görs via blankett som skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter för fjäderfä, SRMH (pdf) Pdf, 288.5 kB.

Ormar

Den främsta anledningen till att du behöver tillstånd för att ha orm som husdjur, är framför allt för att förhindra olycksfall. Det handlar även om att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner inför ormar.

Att söka tillstånd

Ansökan om tillstånd för att ha orm görs via följande blankett och skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor: ansökningsblankett orm, SRMH (pdf) Pdf, 290.1 kB..

Du behöver inte betala någon avgift för handläggning av ansökan om hållande av orm.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för mer information eller vid frågor och ansökan om tillstånd.

Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3, 183 34 Täby
Öppettider: Måndag - fredag, klockan 08.00 - 16.30

För frågor om bygglov, kontakta Vaxholms stads bygglovshandläggare.
E-post: bygglov@vaxholm.se