Husdjur

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för djurskyddet i länet, men det är du som skaffat ett husdjur, som bär det allra största ansvaret.

Djurskyddslagen gäller för alla husdjur, samt andra djur, som hålls i fångenskap. När du skaffar ett husdjur måste du behandla det väl och skydda djuret mot sjukdom och lidande. Djuret ska också ha möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt.