Häst

För att minska risken för olägenhet, krävs det tillstånd för att ha häst, inom detaljplanerat område.

Om du vill ha häst på din egen tomt, inom planlagt område, ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Berörda grannar ska ge sitt medgivande. Större stall ska även förprövas av Länsstyrelsen.

Bygglov kan krävas så kontakta Vaxholms stads bygglovshandläggare för säkerhets skull.

Du får inte motionera hästen på tomten och du får inte heller rida på anlagda motionsspår.

När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor gör tillsyn enligt miljöbalken, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning, om den orsakar olägenheter.