Hästar

För att minska risken för olägenhet krävs det tillstånd för att ha häst inom detaljplanerat område. Här hittar du information om vad som gäller kring tillstånd och hur du går tillväga för att ansöka om h

Om du vill ha häst på din egen tomt, inom planlagt område, ska du söka tillstånd. För att du ska få tillstånd ska exempelvis följande uppfyllas:

  • tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till
  • berörda grannar ska ge sitt medgivande
  • större stall ska förprövas av Länsstyrelsen
  • du får inte motionera hästen på tomten och du får inte heller rida på anlagda motionsspår.

Läs mer om djurhållning på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Ansökan om tillstånd för häst

Ansökan görs via följande blankett och skickas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH): Ansökan häst, SRMH (pdf) Pdf, 286.7 kB.

När Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor gör tillsyn enligt miljöbalken, kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ingripa mot din djurhållning, om den orsakar olägenheter.

För att hålla häst kan det krävas bygglov. Kontakta därför alltid Vaxholms stads bygglovshandläggare för säkerhets skull.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor för frågor om regler för att hålla häst och ansökan om tillstånd.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se

För frågor om bygglov, kontakta Vaxholms stads bygglovshandläggare.

E-post: bygglov@vaxholm.se