Hundar och katter

De allra flesta av oss älskar våra egna husdjur. Det du som djurägare kan behöva tänka på, är att alla inte älskar ditt djur, lika mycket som du. Andra personer kan vara rädda för ditt/dina djur eller bli störda av dem.

Som djurägare har du ansvar för att ditt djur inte skrämmer eller stör andra människor eller djur. Som hund- och/eller kattägare finns det regler du måste följa. Läs mer om djur på Södra Roslagens Miljö och hälsoksyddskontor Länk till annan webbplats..

Id-märk och registrera

Att id-märka, och registrera, din hund och/eller katt är en klok investering. Det finns många fördelar med att id-märka djuret och det kan visa sig vara ovärderligt om din hund eller katt skulle springa bort. Du kan välja mellan chipmärkning och/eller tatuering. Båda märkningstyperna har sina för- och nackdelar, så det allra bästa är kanske att välja båda.

Märkning med microchip är den vanligaste metoden att id-märka hundar i Sverige. Tatuering/tångmärkning är den vanligaste id-märkningsmetoden för katter i Sverige.

Både hundar och katter kan microchipmärkas likaså kan både hundar och katter tatueras/tångmärkas.

Både veterinärer och utbildade id-märkare kan utföra id-märkning med microchip. Tatuering får sedan 1 januari 2009 bara utföras av veterinär. Djuret måste sederas (ges lugnande medel) för att id-märkning med tatuering/tångmärkning ska vara tillåtet.

När djuret är id-märkt är det viktigt att du registrerar id-märkningen i ett ägarregister, annars är tyvärr märkningen inte till någon nytta.

Ett exempel på sådant register är djurID.se, SKK:s ägarregister Länk till annan webbplats..

När det gäller hund är du skyldig att märka och registrera din hund.
Registreringen görs i Jordbruksverkets centrala register för hundar Länk till annan webbplats..

Hund - information till hundägare

Roslagens polismästardistrikt och Södra Rolsagens miljö- och hälsoskyddskontor har i samarbete tagit fram information som det är bra att du som hundägare i Vaxholm tar del av. Information till hundägare, Södra Roslagens Miljö och hälsoksyddskontor Pdf, 30 kB, öppnas i nytt fönster.

Får jag ha hunden lös?

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och inte heller anlagd badplats upplåten för allmänheten att nyttja, eller lekplats, som är offentlig plats.

Du måste visa omgivningen hänsyn, både mot människor och andra djur. Utan koppel ska hunden omedelbart lyda vid tillrop och uppföra sig som om den var kopplad. Koppla din hund om någon begär det. Mellan 1 mars och 20 augusti, får du inte ha din hund lös, i områden där det kan finnas vilda djur.

Som hundägare är det du som är ansvarig, för allt som din hund gör. Om din hund skadar någon, eller något, är det du som är ersättningsskyldig. Strikt ansvar gäller. Du hittar information om ditt ansvar i tillsynslagen, Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter.

På Notisums hemsida kan du läsa Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter. På Svenska kennelklubben förklarar de vad tillsynslagen går ut på.

I Vaxholms stads ordningsföreskrifter (pdf) Pdf, 202.3 kB. hittar du de regler som gäller, för till exempel lös hund.

Frågor om koppeltvång besvaras av polisen. Om du vill läsa mer kan du göra detta på sidan Djurrelaterade brott - lagar och fakta, Polisen Länk till annan webbplats..

Plocka upp efter din hund

Det är viktigt att du, eller den som rastar din hund, plockar upp efter hunden. Ta för vana att alltid ha med plastpåsar, plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskorgar som finns uppsatta runt om i kommunen. Frågor om hundlatriner ställs till kommunens Tekniska kontor.

Störande hundskall

Som hundägare är du skyldig att sköta din hund, så att andra människor inte störs, till exempel av hundskall. Om du lämnar hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård, ska du vara säker på att den inte ylar eller skäller.

Blir du störd av ett djur?

Om du blir störd av ett djur, till exempel av hundskall, kontaktar du i första hand ägaren. Om det inte hjälper vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på 08-578 663 00.

Anmälan om lösspringande djur görs till polisen på telefonnummer 114 14.
Om du skulle bli attackerad av ett djur, till exempel en hund, ska du ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Akutnummer till larmcentralen är 112.

Om ett djur far illa

Ser du att ett djur far illa? Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet. Kontakta Länsstyrelsen eller Polisen om du ser ett djur som far illa. Du kan vara anonym. Är det akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, ring till polisen istället.