Hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Förutom att säkerställa ditt djurs välmående och omsorg är det viktigt att du följer specifika regler enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på som djurägare och hur du tar hänsyn till din omgivning.

Som djurägare är det ditt ansvar att säkerställa att ditt husdjur mår bra, och för både hund- och kattägare finns regler att följa.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Här ger vi en översikt över de regler du som hund- och kattägare bör känna till.

Stort ansvar som hundägare

Du som hundägare har strikt ansvar över din hund. Det innebär att du som hundägare är ansvarig för allt som din hund gör. Om din hund skadar någon, eller något, är det du som är ersättningsskyldig.

Se Länsstyrelsens informationsfilm om vad som gäller.

Koppel på hundar

Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och inte heller anlagd badplats upplåten för allmänheten att nyttja, eller lekplats, som är offentlig plats.

Du måste visa omgivningen hänsyn, både mot människor och andra djur. Utan koppel ska hunden omedelbart lyda vid tillrop och uppföra sig som om den var kopplad. Koppla din hund om någon begär det. Mellan 1 mars och 20 augusti, får du inte ha din hund lös, i områden där det kan finnas vilda djur.

Frågor om koppeltvång besvaras av polisen. Om du vill läsa mer kan du göra detta på sidan Djurrelaterade brott - lagar och fakta, Polisen Länk till annan webbplats..

Plocka upp efter din hund

Det är viktigt att du, eller den som rastar din hund, plockar upp efter hunden. Ta för vana att alltid ha med dig plastpåsar ut. Plocka upp bajset och släng det i någon av de hundlatriner eller papperskorgar som finns uppsatta runt om i kommunen. Frågor om hundlatriner ställs till tekniska enheten på Vaxholms stad.

Störande hundskall

Som hundägare är du skyldig att sköta din hund, så att andra människor inte störs, till exempel av hundskall. Om du lämnar hunden ensam i lägenheten eller i en hundgård, ska du vara säker på att den inte ylar eller skäller.

Regler för kattägare

Lagen om tillsyn över hundar och katter reglerar olika aspekter av att äga och hantera dessa djur. För kattägare är det viktigt att särskilt tänka på följande punkter för att ta hänsyn till sin omgivning:

  • Som kattägare är du ansvarig för att din katt inte vållar skada eller olägenhet för andra eller deras egendom.
  • Se till att din katt inte stör grannar eller skapar olägenhet för omgivningen, till exempel genom onödigt skrikande eller genom att använda grannarnas trädgårdar som toalett
  • Om du låter din katt vistas utomhus, se till att den inte orsakar skada eller skräp, och överväg att begränsa dess rörelsefrihet för att undvika konflikter med andra djur eller människor.

Läs mer om lagen om tillsyn över hundar och katter på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats..

Id-märkning och registrering

Alla hundar och katter i Sverige ska enligt lag id-märkas och registreras i Jordbruksverkets centrala hund- och kattregister. För katter gäller att inte är skyldig att märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008. Läs mer om vad som gäller för hundar respektive katter på Jordbruksverkets webbplats:

Id-märkning: två metoder att välja mellan

Det finns många fördelar med att id-märka djuret och det kan visa sig vara ovärderligt om din hund eller katt skulle springa bort. Du kan välja mellan chipmärkning och/eller tatuering. Båda märkningstyperna har sina för- och nackdelar, så det allra bästa är kanske att välja båda.

Både hundar och katter kan id-märkas med antingen microchip eller tatuering/tångmärkning. Den vanligaste metoden för att märka hundar i Sverige är chipmärkning och för katter är den vanligaste metoden tatuering/tångmärkning.

Viktig information om id-märkning:

  • Tatuering får sedan 1 januari 2009 bara utföras av veterinär.
  • Djuret måste sederas (ges lugnande medel) för att id-märkning med tatuering/tångmärkning ska vara tillåtet.
  • Id-märkning med microchip får utföras av både veterinärer och utbildade id-märkare

Se Länsstyrelsens informationsfilm om att märka och registrera hundar och katter.

Blir du störd av ett djur?

Om du blir störd av ett djur, till exempel av hundskall, kontaktar du i första hand ägaren. Om det inte hjälper vänder du dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor på telefonnummer 08-578 663 00.

Anmälan om lösspringande djur görs till polisen på telefonnummer 114 14.
Om du skulle bli attackerad av ett djur, till exempel en hund, ska du ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Akutnummer till larmcentralen är 112.

Om ett djur far illa

Ser du att ett djur far illa? Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet. Kontakta Länsstyrelsen eller Polisen om du ser ett djur som far illa. Du kan vara anonym. Är det akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, ring till polisen istället.

Mer information

Läs mer om vilka lokala ordningsregler som gäller i Vaxholms stad.
Vaxholms stads lokala ordningsföreskrifter (pdf) Pdf, 651.2 kB.